Compositions

This list of songs is translated and compiled exclusively by Ho@multistars.com
Please do not copy and paste this list onto any other website.

Year Song Title Artist Album
2014 History of Han Clothing (漢服青史) (han fu qing shi) Chang SiSi (常思思) n/a
2013 Rhythm of the Rain (聽見下雨的聲音) (ting jian xia yu de sheng yin) Queen Wei (魏如昀) Rhythm of the Rain OST
2012 The Journey To The West Online (西遊釋厄傳Online) (xi you shi e chuan) Edison Huang (黃懷晨) The Journey To The West Online (西遊釋厄傳Online) (xi you shi e chuan)
2012 Need To Smile? (都要微笑好嗎?) (dou yao wei xiao ma?) Angelababy The First Time (第一次) (di yi ci)
2012 The Guillotines (血滴子) (xue di zi) Chris Lee (李宇春) The Guillotines OST
2011 Never Ending Love (永遠愛不完) (yong yuan ai bu wan) Aaron Kwok (郭富城) Never Ending Love (永遠愛不完) (yong yuan ai bu wan)
2011 The Second Fire In Winter (冬天裡第二把火) (dong tian li di er ba huo) Ge Zhao En (葛兆恩) The Second Fire In Winter (冬天裡第二把火) (dong tian li di er ba huo)
2011 Love Is Sweet (幸福微甜) (xing fu wei tian) Super Junior M Perfection (太完美) (tai wan mei)
2011 Reciting Your Heartbreak (默背你的心碎) (mo bei ni de xin sui) Shawn Yue (余文樂) Not A Star (不是明星) (bu shi ming xing)
2011 The Invaluable Treasure (瑰寶) (gui bao) Cindy Yen & The Drifters (袁詠琳 & 浪花兄弟) The Invaluable Treasure 1949 (瑰寶1949) (gui bao 1949)
2011 A Light Kiss (輕輕親) (Qing Qing Qin) Wu Zhen Lin (鄔禎琳) Lin Jun Jie (琳俊杰)
2011 Dream (夢) (meng) Selina Jen (任家萱) Dream A New Dream (重作一個夢) (chong zuo yi ge meng)
2010 If I Think Of You I'll Write A Letter (想你就寫信) (xiang ni jiu xie xin) The Drifters (浪花兄弟) The Drifters (浪花兄弟) (lang hua xiong di)
2010 The Huangpu River is Deep (黃浦江深) (huang pu jiang shen) Song Zu Ying (宋祖英) -
2010 Goodbye (莎喲娜啦) (sayonara) Judy Chiang (江蕙) Wanted To Get Married Back Then (當時欲嫁) (dang shi yu jia)
2010 The River, Afternoon, I Pass By (河流午後我經過) (he liu wu hou wo jing guo) Nan Quan Mama (南拳媽媽) Battling Bach (決鬥巴哈) (jue dou ba ha)
2010 Happiness Is Close (幸福不遠) (xing fu bu yuan) Yoyo Kwok (郭書瑤) Honey
2010 Summer (夏天) (xia tian) Nicky Lee (李玖哲) Good Nicky (好玖) (hao jiu)
2010 Father (阿爸) (a ba) 洪敬堯 Flower of Love (戀花) (lian hua)
2010 I Can Fly Edison Chen (陳冠希) Confusion
2009 Be Careful All The Way (一路上小心) (yi lu shang xiao xin) Jacky Wu (吳宗憲) -
2009 Lonely River (寂寞河流) (ji mo he liu) Wang Lan Fei (王澜霏) Lonely River (寂寞河流) (ji mo he liu)
2008 You're Not Like Her (妳不像她) (ni bu xiang ta) Nan Quan Mama (南拳媽媽) Difficult Kids (南搞小孩)
2008 Quiet (安靜了) (an jing le) S.H.E. FM S.H.E.
2008 Romantic Love (浪漫愛) (lang man ai) Jessie Chiang (江語晨) Teru Teru Bozu (晴天娃娃) (qing tian wa wa)
2007 Devil's Love Poem (魔鬼的情詩) (mo gui de qing shi) Kenny Bee (鍾鎮濤) Escape (濤出生天) (tao chu sheng tian)
2007 Eliminated (淘汰) (tao tai) Eason Chan (陳奕迅) 認了吧 (Admit It) (ren le ba)
2007 Little (小小) (xiao xiao) Joey Yung (容祖兒) Little (小小) (xiao xiao)
2007 If You Also Heard (如果你也聽說) (ru guo ni ye ting shuo) Amei Chang (張惠妹) Star
2007 Girl, Don't Cry For Me (女孩別為我哭泣) (nü hai bie wei wo ku qi) Huang Jun Lang (黃俊郎) Secret OST (不能說的秘密電影原聲帶) (bu neng shuo de mi mi dian ying yuan sheng dai)
2007 Teru Teru Bozu (晴天娃娃) (qing tian wa wa) Jiang Yu Chen (江語晨) Secret OST (不能說的秘密電影原聲帶) (bu neng shuo de mi mi dian ying yuan sheng dai)
2007 I'm Not F4 (我不是F4) (wo bu shi F4) Vic Zhou (周渝民) I'm Not F4 (我不是F4) (wo bu shi F4)
2007 Handwritten Love (手寫愛) (shou xie ai) Valen Hsu (許茹芸) 北緯66度 (Latitude 66 Degrees) (bei wei 66 du)
2007 Dear, That's Not Love (親愛的,那不是愛情) (qin ai de, na bu shi ai qing) Angela Chang (張韶涵) Ang 5.0
2007 Associated Relationship (連帶關系) (lian dai guan xi) Twins 桐話妍語 (Tung's Words and Yan's Speech) (tong hua yan yu)
2006 All Living Creatures (眾生緣) (zhong sheng yuan) Karen Mok (莫文蔚) If You Weren't There (如果沒有你) (ru guo mei you ni)
2006 Big Changes In The World (天下大同) (tian xia da tong) Karen Mok (莫文蔚) If You Weren't There (如果沒有你) (ru guo mei you ni)
2006 Electric Shock (觸電) (chu dian) S.H.E S.H.E Forever
2006 Love Song To Myself (給自己的情歌) (gei zi ji de qing ge) Gigi Leung (梁詠琪) The Mature Short Hair (成長的短髮) (cheng zhang de duan fa)
2006 Mermaid (美人魚) (mei ren yu) Vivian Hsu (徐若瑄) Vivi And
2006 Love (愛情) (ai qing) Aaron Kwok (郭富城) My Nation
2006 Amnesia (失憶) (shi yi) Jasmine Leong (梁靜茹) Kissing the Future of Love (親親) (qin qin)
2006 Poem, Sea Snake and Mountain God Temple (詩水蛇山神廟) (shi shui she shan shen miao) Evonne Hsu (許慧欣) Mystery (謎) (mi)
2006 Fashion Industry (時尚工業) (shi shang gong ye) Sien (璽恩) Unexpected (璽出望外) (xi chu wang wai)
2006 Charm Of A Singer (念奴嬌) (nian nu jiao) Annie Yi (伊能靜) Princess A
2005 Self-hypnosis (自我催眠) (zi wo cui mian) Alan Luo (羅志祥) Hypnosis Show (催眠SHOW) (cui mian show)
2005 Fish That Loves To Dream (愛作夢的魚) (ai zuo meng de yu) Judy Chiang (江蕙) Fish That Loves To Dream (愛作夢的魚) (ai zuo meng de yu)
2005 Until The End (直到最後) (zhi dao zui hou) Will Liu (劉畊宏) Rainbow Heaven (彩虹天堂) (cai hong tian tang)
2005 Heart At War (心靈交戰) (xin ling jiao zhan) Will Liu (劉畊宏) Rainbow Heaven (彩虹天堂) (cai hong tian tang)
2005 Legends From The Western Regions (西域傳奇) (xi yu zhuan ji) Will Liu (劉畊宏) Rainbow Heaven (彩虹天堂) (cai hong tian tang)
2005 The Lost Ticket (失落的入場券) (shi luo de ru chang quan) Will Liu (劉畊宏) Rainbow Heaven (彩虹天堂) (cai hong tian tang)
2005 Show Interest, Heartache (心動心痛) (xin dong xin tong) Will Liu (劉畊宏) Rainbow Heaven (彩虹天堂) (cai hong tian tang)
2004 Light Clouds Soft Wind (雲淡風輕) (yun dan feng qing) Li Wei (李威) Legend Of Speed Ending Song (極速傳說片尾曲) (ji su chuan shuo pian wei qu)
2004 Migratory Bird (候鳥) (hou niao) S.H.E. Encore!
2004 The Wind Of Summer (夏天的風) (xia tian de feng) Landy Win (溫嵐) Landy Effect (溫式效應) (wen shi xiao ying)
2004 Wish Me Happy Birthday (祝我生日快樂) (zhu wo sheng ri kuai le) Landy Win (溫嵐) Landy Effect (溫式效應) (wen shi xiao ying)
2004 Disintegrate (瓦解) (wa jie) Nan Quan Mama (南拳媽媽) Nan Quan Mama's Summer
2004 War (戰爭) (jin jang) Edison Chen (陳冠希) Please Steal This Album
2004 Rewind (倒帶) (dao dai) Jolin Choi (蔡依林) Castle
2004 That Is Love (就是愛) (jiu shi ai) Jolin Choi (蔡依林) Castle
2004 Pirates (海盜) (hai dao) Jolin Choi (蔡依林) Castle
2004 Love Painting (情畫) (qing hua) Will Liu (劉畊宏) Rainbow Heaven (彩虹天堂) (cai hong tian tang)
2003 Mask (面具) (mian ju) Vivian Hsu (徐若瑄) The Secret to Love Is Happiness (我愛你x4)
2003 Give In (退讓) (tui rang) A Du (杜成義) Hello
2003 Black Rain (黑雨) (hei yu) Karen Mok (莫文蔚) X
2003 Waste Of Space (獻世) (xian shi) Jordan Chan (陳小春) Heartless You (算你狠) (suan ni hen)
2003 Must Be Happy (一定要幸福) (yi ding yao xing fu) Jordan Chan (陳小春) Heartless You (算你狠) (suan ni hen)
2003 Riverside Park (河濱公園) (he bin gong yuan) S.H.E. Super Star
2002 Second-hand Smoke (二手煙) (er shou yan) Jay Chou (周杰倫)/Chen Jian Zhou (陳建州)/Jason Tong (唐志中) -
2002 At Last Who Is He/she (到底誰是伊) (dao di shei shi yi) Judy Chiang (江蕙) Red Line (紅線) (hong xian)
2002 Girl Power ID Ai (遊艾迪) ID Power
2002 White Feathers (白色羽毛) (bai se yu mao) RuiEn (芮恩) RuiEn (芮恩)
2002 Standing On Your Side (站在你這邊) (zhan zai ni zhe bian) Pan Will (潘瑋柏) Gecko Ramble (壁虎漫步) (bi hu man bu)
2002 Square Of Prague (布拉格廣場) (bu la ge guang chang) Jolin Choi (蔡依林) See My 72 Change (看我72變) (kan wo 72 bian)
2002 Say Love You (說愛你) (shuo ai ni) Jolin Choi (蔡依林) See My 72 Change (看我72變) (kan wo 72 bian)
2002 Chivalric Spirit (騎士精神) (qi shi jing shen) Jolin Choi (蔡依林) See My 72 Change (看我72變) (kan wo 72 bian)
2002 Burning (發燙) (fa tang) Landy Win (溫嵐) Blue Rain (藍色雨) (lan se yu)
2002 Time Bomb (定時炸彈) (ding shi zha dan) Landy Win (溫嵐) Blue Rain (藍色雨) (lan se yu)
2002 Leave (走) (zou) Landy Win (溫嵐) Blue Rain (藍色雨) (lan se yu)
2002 Angel From Hell (地獄天使) (di yu tian shi) Landy Win (溫嵐) Blue Rain (藍色雨) (lan se yu)
2002 Wandering Bus Ticket (流浪車票) (liu lang che piao) Edison Chen (陳冠希) Break Through
2002 Sweat Of A Serious Injury (重傷的汗水) (zhong shang de han shui) Cheung ZhiJia (張誌家) It's My War
2002 Two Lonely (兩個寂寞) (liang ge ji mo) Matilda Tao (陶子) Youth (青春) (qing chun)
2002 Six Heroic Men (六壯士) (liu zhuang shi) Jo Koo (谷祖琳) Jo Koo (谷祖琳) (gu zu lin)
2002 Rain Forest (熱帶雨林) (re dai yu lin) S.H.E. Youth Society (青春株式會社) (qing chun zhu shi hui she)
2002 Who Is An Idiot (誰是白痴) (shei shi bai chi) Billie Wong (王雪娥(比莉)) Slide To The Left (滑步向左) (hua bu xiang zuo)
2001 Brink Of The Edge Of A Knife (刀鋒邊緣) (dao feng bian yuan) Kan Kan (康晉榮(康康)) Complete Dream (圓夢) (yuan meng)
2001 Light Bulb II (電燈泡II) (dian deng pao II) Kan Kan (康晉榮(康康)) Complete Dream (圓夢) (yuan meng)
2001 Time Bomb (定時炸彈) (ding shi zha dan) Kan Kan (康晉榮(康康)) Complete Dream (圓夢) (yuan meng)
2001 Actress Versed In Swordplay (刀馬旦) (dao ma dan) Coco Lee (李玟) Promise
2001 Enemy (冤家) (yuan jia) Eason Chan (陳奕迅) It's Me (反正是我) (fan zheng shi wo)
2001 Tell Fortune (算命) (suan ming) Jacky Cheung (張學友) Hot (熱) (re)
2001 Become Blind And Deaf (瞎了聾了) (xia le long le) Jacky Wu (吳宗憲) Yong Bao An Kong (永保安康) (yong bao an kang)
2001 How Can You Not Even Speak Clearly (你怎麼連話都說不清楚) (ni zen me lian hua dou shuo bu qing chu) Jolin Choi (蔡依林) Lucky Number
2001 Predestined (命中註定) (ming zhong zhu ding) 4 In Love Who Is Scared Of Who (誰怕誰) (shei pa shei)
2001 Tears Know (眼淚知道) (yan lei zhi dao) Landy Win (溫嵐) A Little Wild (有點野) (you dian ye)
2001 Rooftop (屋頂) (wu ding) Landy Win (溫嵐) A Little Wild (有點野) (you dian ye)
2001 Show Interest (動心) (dong xin) Landy Win (溫嵐) A Little Wild (有點野) (you dian ye)
2001 The Northern Star (北斗星) (bei dou xing) Landy Win (溫嵐) A Little Wild (有點野) (you dian ye)
2001 A Pot Of Nostalgia (一壺鄉愁) (yi hu xiang chou) Andy Lau (劉德華) The Sky Opens (天開了) (tian kai le)
2001 Creating Trouble For Yourself (犯賤) (fan jian) Jordan Chan (陳小春) Embracing (抱一抱) (bao yi bao)
2001 Spaz-Case (二楞子) (er leng zi) Jordan Chan (陳小春) Embracing (抱一抱) (bao yi bao)
2001 The Person I Love (我愛的人) (wo ai de ren) Jordan Chan (陳小春) Embracing (抱一抱) (bao yi bao)
2001 Embracing (抱一抱) (bao yi bao) Jordan Chan (陳小春) Embracing (抱一抱 ) (bao yi bao)
2001 The Diagonal Opposite Of Sorrow (悲傷的斜對面) (bei shang de xie dui mian) David Fang (呂方) DEAR: Liu Fang (DEAR:呂方) (DEAR: lü fang)
2000 The Soon Overdue Strawberry (快過期的草莓) (kuai guo qi de cao mei) Vivian Hsu (徐若瑄) Disguised As An Angel (假扮的天使) (jia ban de tian shi)
2000 Labyrinth (迷宮) (mi gong) Black Pearl (黑珍珠) Crazy For You (為你瘋狂) (wei ni feng kuang)
2000 Not That I Don't Want To (不是不想) (bu shi bu xiang) S.B.D.W. Wanna Fly
2000 Tender Bad Man (溫柔壞男人) (wen rou huai nan ren) Blacky Ke (柯受良(小黑)) Conquer (征服) (zheng fu)
2000 La Musica S.B.D.W. Wanna Fly
2000 Break Open Love (打開愛) (da kai ai) Lee Hom Wang (王力宏) Impossible To Have Missed You (不可能錯過你) (bu ke neng cuo guo ni)
2000 Moonlight (月光) (yue guang) Chin Hsiu (錦繡二重唱) Warm 3 (錦繡三溫暖) (jin xiu san wen nuan)
2000 Betray Heart Breaks (出賣心碎) (chu mai xin sui) Dick & Cowboy (迪克牛仔) This Me Who You Don't Love (我這個你不愛的人) (wo zhe ge ni bu ai de ren)
2000 Genie Of The Night Sky (夜空的精靈) (ye kong de jing ling) Leo Ku (古巨基) Search For Treasure (尋寶) (xun bao)
2000 I Cannot Forget (我就是忘不掉) (wo jiu shi wang bu diao) Edmond Leung (梁漢文) Butterfly Came To This World Before (蝴蝶來過這世界) (hu die lai guo zhe shi jie)
2000 Searching For Happy People (找快樂的人) (zhao kuai le de ren) Edmond Leung (梁漢文) Butterfly Came To This World Before (蝴蝶來過這世界) (hu die lai guo zhe shi jie)
2000 Break Away From Orbit (脫離軌道) (tuo li gui dao) Jacky Wu (吳宗憲) Break Away From Orbit (脫離軌道) (tuo li gui dao)
2000 Play Tricks (耍花樣) (shua hua yang) Jacky Wu (吳宗憲) Break Away From Orbit (脫離軌道) (tuo li gui dao)
1999 Person Who Will Not Cry (不會哭的人) (bu hui ku de ren) Power Station (動力火車) Goodbye My Lover (再見我的愛人) (zai jian wo de ai ren)
1999 The Sweat Of A Serious Injury (重傷的汗水) (zhong shang de han shui) Power Station (動力火車) Goodbye My Lover (再見我的愛人) (zai jian wo de ai ren)
1999 You Will Get My Heart Landy Win (溫嵐) The Sixth Sense (第六感) (di liu gan)
1999 There Is A Cat In The Alley (胡同裡有隻貓) (hu tong li you zhi mao) Landy Win (溫嵐) The Sixth Sense (第六感) (di liu gan)
1999 Leave Without Saying Goodbye (不告而別) (bu gao er bie) Landy Win (溫嵐) The Sixth Sense (第六感) (di liu gan)
1999 Matter Of No Concern (耳邊風) (er bian feng) Landy Win (溫嵐) The Sixth Sense (第六感) (di liu gan)
1999 Like To Be Like This (喜歡這樣子) (xi huan zhe yang zi) Landy Win (溫嵐) The Sixth Sense (第六感) (di liu gan)
1999 Sister Are You Sleeping (姐你睡了嗎) (jie ni shui le ma) Vivian Hsu (徐若瑄) Invincible Lover (不敗的戀人) (bu bai de lian ren)
1999 Prohibit Sorrow (禁止悲傷) (jin zhi bei shang) Valen Hsu (許茹芸) True Love Is Invincible (真愛無敵) (zhen ai wu di)
1999 Snail (蝸牛) (gua niu) Valen Hsu (許茹芸) True Love Is Invincible (真愛無敵) (zhen ai wu di)
1999 One Day One Day (一天一天) (yi tian yi tian) Valen Hsu (許茹芸) True Love Is Invincible (真愛無敵) (zhen ai wu di)
1999 No Choice But To Leave You (離開你不得已) (li kai ni bu de yi) Kan Kan (康晉榮(康康)) Tear Gas (催淚) (cui lei)
1999 Light Bulb (電燈泡) (dian deng pao) Kan Kan (康晉榮(康康)) Light Bulb (電燈泡) (dian deng pao)
1999 Tear Gas (催淚) (cui lei) Kan Kan (康晉榮(康康)) Tear Gas (催淚) (cui lei)
1999 Love Captive (愛情俘虜) (ai qing fu lu) Billie Wong (王雪娥(比莉)) I Am The Fool (傻瓜就是我) (sha gua jiu shi wo)
1999 Let Go Of Only Me (放我一個人) (fang wo yi ge ren) Jacky Wu (吳宗憲) You Are Happier Than In The Past (你比從前快樂) (ni bi cong qian kuai le)
1999 Sad Tree (傷心的樹) (shang xin de shu) Jacky Wu (吳宗憲) You Are Happier Than In The Past (你比從前快樂) (ni bi cong qian kuai le)
1999 You Are Happier Than In The Past (你比從前快樂) (ni bi cong qian kuai le) Jacky Wu (吳宗憲) You Are Happier Than In The Past (你比從前快樂) (ni bi cong qian kuai le)
1999 Rooftop (屋頂) (wu ding) Jacky Wu (吳宗憲) You Are Happier Than In The Past (你比從前快樂) (ni bi cong qian kuai le)
1999 Balance Point (平衡點) (ping heng dian) Jacky Wu (吳宗憲) You Are Happier Than In The Past (你比從前快樂) (ni bi cong qian kuai le)
1999 The Sound Of Raining (落雨聲) (luo yu sheng) Judy Chiang (江蕙) Half Drunk Half Sober (半醉半清醒) (ban zui ban qing xing)
1998 End Of The World (世界末日) (shi jie mo ri) S.B.D.W. End Of The World (世界末日) (shi jie mo ri)
1998 You Leave (你走) (ni zou) S.B.D.W. End Of The World (世界末日) (shi jie mo ri)
1998 Wild Child (野孩子) (ye hai zi) S.B.D.W. End Of The World (世界末日) (shi jie mo ri)
1998 Hala (哈啦) (ha la) S.B.D.W. End Of The World (世界末日) (shi jie mo ri)
1998 Lovesickness Is What Is Dense(相思是啥密) (xiang si shi sha mi) Jacky Wu (吳宗憲) Jacky Wu's Taiwanese Song (吳宗憲的台語歌) (wu zong xian de tai yu ge)
1998 Easily Broken Heart (容易破碎的心) (rong yi po sui de xin) Jacky Wu (吳宗憲) Jacky Wu's Taiwanese Song (吳宗憲的台語歌) (wu zong xian de tai yu ge)
1998 Person Who Sings Is Still Happy (唱歌的人尚快樂) (chang ge de ren shang kuai le) Jacky Wu (吳宗憲) Jacky Wu's Taiwanese Song (吳宗憲的台語歌) (wu zong xian de tai yu ge)
1998 Loudly Speak Out The Words In Your Heart (大聲說出内心的話) (dai sheng shuo chu nei xin de hua) Jacky Wu (吳宗憲) Jacky Wu's Taiwanese Song (吳宗憲的台語歌) (wu zong xian de tai yu ge)
1998 Three nights, Three Days (三瞑三日) (san ming san ri) Jacky Wu (吳宗憲) Jacky Wu's Taiwanese Song (吳宗憲的台語歌) (wu zong xian de tai yu ge)
1998 Everlasting (天長地久) (tian chang di jiu) Jay Chou (周杰倫) Unreleased